Si v stiski? Ti je težko? Se soočaš s težavami, ki so enostavno prevelike zate? Ali pa si morda le želiš pogovora in podpore v vsakdanjem življenju?

Vabljen_a k brezplačnemu spletnemu psihološkemu svetovanju za mlade med 13. in 30. letom, ki ga izvajata psihologinji in specializantki iz psihoterapije pod supervizijo izkušene terapevtke.

Opolnomočenje posameznika

Verjamemo, da je lahko svet v redu le, če je v redu vsak od nas, zato raziskujemo metode za opolnomočenje in podporo posameznikov.

Gradnja skupnosti

Skupnostno delo posameznike poveže v celoto z drugimi ljudmi in jim da občutek, da so del nečesa večjega; skupaj sanjamo o skupnosti.

Družbena aktivacija

Raziskujemo in spodbujamo pojme družbene odgovornosti, medijske pismenosti, aktivne participacije in konstruktivnega komuniciranja.

Naše aktivnosti

Psihološko svetovanje za mlade

Trajnostno konjeništvo

Mednarodno prostovoljstvo

Skupnostno delo

NOVICE

Prostovoljstvo

Družbeno koristna in brezplačna aktivnost, je le ena od opredelitev prostovoljnega dela. Drugi istopomenski izraz za tovrstno delo je volonterstvo. Do prostovoljnega dela imamo lahko...

Več

Vstop v svet odraslosti

Prehod mladih iz procesa izobraževanja na trg dela, predstavlja pomemben mejnik v življenju. To obdobje lahko posamezniku povzroča tudi veliko stresa, ki je ponavadi povezan...

Več

Lastna vrednost

Lastna vrednost je del človeške osebnosti, ki določa našo osebno vrednost in pomembnost. To je področje našega mišljenja, ki ocenjuje naše vedenje, videz, občutke, misli...

Več

Prokrastinacija

Večkrat naletimo na to besedo, a kaj pravzaprav pomeni? Odlašanje ali prokrastinacija je vedenje, za katerega je značilno zavestno odlaganje začetka ali dokončanja neke pomembne dejavnosti oziroma naloge...

Več