Si v stiski? Ti je težko? Se soočaš s težavami, ki so enostavno prevelike zate? Ali pa si morda le želiš pogovora in podpore v vsakdanjem življenju?

Vabljen_a k brezplačnemu spletnemu psihološkemu svetovanju za mlade med 13. in 30. letom, ki ga izvajata psihologinji in specializantki iz psihoterapije pod supervizijo izkušene terapevtke.

Opolnomočenje posameznika

Verjamemo, da je lahko svet v redu le, če je v redu vsak od nas, zato raziskujemo metode za opolnomočenje in podporo posameznikov.

Gradnja skupnosti

Skupnostno delo posameznike poveže v celoto z drugimi ljudmi in jim da občutek, da so del nečesa večjega; skupaj sanjamo o skupnosti.

Družbena aktivacija

Raziskujemo in spodbujamo pojme družbene odgovornosti, medijske pismenosti, aktivne participacije in konstruktivnega komuniciranja.

Naše aktivnosti

Psihološko svetovanje za mlade

Trajnostno konjeništvo

Mednarodno prostovoljstvo

Skupnostno delo

NOVICE

Uravnavanje (neprijetnih) čustev

Čustva usmerjajo naše vedenje in pozornost, opominjajo na spremembe v naši okolici in nas samih ter okolici sporočajo, da se spopadamo s stresorji. Doživljamo jih...

Več

Osebnost in osebnostne motnje

Vsi vemo, da smo si ljudje med seboj precej različni. Razlikujemo se v svojem vedenju, interesih, željah, načinu razmišljanja, čustvovanja in še v marsičem drugem....

Več

Prehranjevalne navade in duševno zdravje

Splošno znano je, da zdrava prehrana vpliva na mnogo stvari. Prehranjevalne navade nimajo vpliva le na telesno zdravje, energijsko razpoloženje, dolžino življenja in naše počutje,...

Več