Škatlico smo po izkušnjah delovanja v mladinskih organizacijah ustanovili z željo, da bi tudi sami neodvisno izvajali projekte podpore in opolnomočenja mladih, ki bi bili osnovani na realnih zaznanih potrebah mladih in s strani mladih.

Opolnomočenje posameznika

Verjamemo, da je lahko svet v redu le, če je v redu vsak od nas, zato raziskujemo metode za opolnomočenje in podporo posameznikov.

Gradnja skupnosti

Skupnostno delo posameznike poveže v celoto z drugimi ljudmi in jim da občutek, da so del nečesa večjega; skupaj sanjamo o skupnosti.

Družbena aktivacija

Raziskujemo in spodbujamo pojme družbene odgovornosti, medijske pismenosti, aktivne participacije in konstruktivnega komuniciranja.

Naše aktivnosti

Psihološko svetovanje za mlade

Trajnostno konjeništvo

Mednarodno prostovoljstvo

Skupnostno delo

NOVICE

Pomembni odnosi v mladostništvu

Ker smo socialna bitja, smo celo življenje vpleteni v take in drugačne odnose – tako sami s sabo kot z drugimi. Mladostništvo je čas sprememb...

Več

Osamosvajanje od staršev

V obdobju mladostništva prihaja do veliko razvojnih sprememb, ena izmed pomembnih (psiholoških) razvojnih nalog je osamosvajanje od staršev, kjer se pomembno spremeni odnos med mladostniki...

Več

Razvojni mejniki v mladostništvu

Obdobje   mladostništva   je   obdobje   velikih sprememb na telesni, čustveni, intelektualni in vedenjski ravni. Mladostništvo zaznamuje prehod med otroštvom in odraslostjo, kjer...

Več