Si v stiski? Ti je težko? Se soočaš s težavami, ki so enostavno prevelike zate? Ali pa si morda le želiš pogovora in podpore v vsakdanjem življenju?

Vabljen_a k brezplačnemu spletnemu psihološkemu svetovanju za mlade med 13. in 30. letom, ki ga izvajata psihologinji in specializantki iz psihoterapije pod supervizijo izkušene terapevtke.

Opolnomočenje posameznika

Verjamemo, da je lahko svet v redu le, če je v redu vsak od nas, zato raziskujemo metode za opolnomočenje in podporo posameznikov.

Gradnja skupnosti

Skupnostno delo posameznike poveže v celoto z drugimi ljudmi in jim da občutek, da so del nečesa večjega; skupaj sanjamo o skupnosti.

Družbena aktivacija

Raziskujemo in spodbujamo pojme družbene odgovornosti, medijske pismenosti, aktivne participacije in konstruktivnega komuniciranja.

Naše aktivnosti

Psihološko svetovanje za mlade

Trajnostno konjeništvo

Mednarodno prostovoljstvo

Skupnostno delo

NOVICE

Testna anksioznost

Ti je močan strah pred preverjanjem znanja v šoli poznan? Imaš občutek, da si pred testom bolj zaskrbljen_a kot tvoji sošolci? Če si na vprašanji...

Več

Učni stili in strategije

Učenje je proces spoznavanja nečesa novega. Preko učenja pridobimo znanje, ki nam je v pomoč v različnih situacijah ter pri razumevanju sebe, drugih in sveta...

Več

Spomin in pomnjenje

Karkoli vidimo, slišimo, vonjamo, občutimo in se naučimo, se shrani v naših možganih kot spomin. Pogosto si predstavljamo, da se ti spomini skladiščijo v naših...

Več