Izboljšanje komunikacije s samim seboj

Zelo pomembno je kakšne odnose vzpostavljamo z drugimi, a vendar je na prvem mestu, da najprej dober odnos vzpostavimo sami s seboj. Pri tem je pomembna tudi spoštljiva, sočutna in ljubeča komunikacija, ki jo imamo v odnosu do sebe.

Odnos do samega sebe pričnemo oblikovati tekom odraščanja, kjer ima znaten vpliv odnos, ki ga imajo bližnji (predvsem starši) do nas. Če odraščamo v ljubečih in spoštljivih odnosih, bomo najverjetneje slednje močno ponotranjili in to občutili tudi v odnosu do samega sebe.

Da imamo dober odnos do sebe se kaže v tem, da zmoremo biti sočutni do sebe, dobro skrbimo zase, občutimo lastno vrednost, si odpustimo napake, zmoremo sprejemati komplimente ter smo zmožni postavljati zdrave meje v odnosih. Pri tem je zelo pomembna tudi komunikacija.

Beseda »komunikacija« nas po navadi asociira na dialog med dvema ali več osebami. A vendar ves čas komuniciramo tudi sami s seboj. Sočutna komunikacija nam omogoča boljši in globlji stik s samim seboj, boljše zavedanje sebe, občutkov, potreb ter nenazadnje lastne vrednosti.

Če niste prepričani, kakšna komunikacija je za vas značilna in prevladujoča, se samo spomnite nedavnega dogodka, ko ste doživeli neuspeh. Kako ste odreagirali? Kakšne misli so bile prisotne – spodbudne ali samokritične? Če ste ugotovili, da pri vas prevladujejo spodbudne misli vam čestitam, saj ste očitno zmožni sočutja in prijaznosti do sebe tudi ob neuspehu. Velikokrat pa se zgodi, da v takih trenutkih prevlada naš »notranji kritik«, ki lahko v nas vzbudi veliko neprijetnih občutij.

Če ste prepoznali, da imate precej aktivnega »notranjega kritika«, je ustrezno da mu pričnete zavestno odvzemati moč. Najprej je pomembno, da kritike in negativne misli prepoznamo in se jih zavemo, ko te vstopijo v naše polje misli. Naslednji korak je, da se od teh misli poskušamo čim bolj distancirati in jih ne jemljemo kot resničnost. Pri tem nam lahko pomaga, da negativno misel zavestno spreminjamo v bolj prijetno, sočutno misel. Na primer, če se nam ob neuspehu pojavi misel »Popolnoma sem nesposoben_na«, lahko to misel pretvorimo v bolj sočutno, kot na primer »Tokrat mi je spodletelo, vendar se zavedam, da sem kljub temu sposoben­_na«. Sprva je to precej težko, vendar lahko z nekaj vaje poskrbimo, da bomo tudi v komunikaciji s seboj bolj topli in sočutni, posledično pa se bomo počutili boljše tudi v svoji koži.

Pomembno je, da razvijamo pozitivna stališča o samemu sebi ter se sprejemamo z vsem, kar smo. Odnos do sebe se zrcali tudi v odnosih z drugimi – z izboljšanjem odnosa do sebe, izboljšamo tudi odnose z drugimi. 

150 150 (Za)upam si