Intimnost

Intimnost pomeni »najgloblja notranjost« in izhaja iz latinske besede »inter« oziroma slovensko »znotraj«. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika za besedo intimnost najdemo dve definiciji. Prva definira intimnost, kot lastnost ali…

Continue Reading Intimnost

Nespečnost

Kaj je nespečnost? Če ponoči težko zaspimo ali se večkrat prebujamo ali se prezgodaj zbujamo, govorimo o nespečnosti. Ločimo dva tipa. Akutna ali kratkotrajna nespečnost se pojavi občasno zaradi posamezne…

Continue Reading Nespečnost

Kemične in nekemične odvisnosti

Odvisnost je bila včasih razumljena predvsem v povezavi z rednim uživanjem alkohola in/ali drugih substanc, pri čemer posameznik razvije določeno vedenjsko, duševno, kognitivno in fiziološko simptomatiko. Dandanes je ta opredelitev…

Continue Reading Kemične in nekemične odvisnosti