Kemične in nekemične odvisnosti

Odvisnost je bila včasih razumljena predvsem v povezavi z rednim uživanjem alkohola in/ali drugih substanc, pri čemer posameznik razvije določeno vedenjsko, duševno, kognitivno in fiziološko simptomatiko. Dandanes je ta opredelitev…

Continue Reading Kemične in nekemične odvisnosti

Motnje hranjenja

O motnjah hranjenja govorimo, kadar pride do spremenjenega odnosa, ki ga imamo do hrane in našega telesa. Misli posameznika, ki trpi za motnjo hranjena so navadno okupirane s takšnimi ali…

Continue Reading Motnje hranjenja

Samopodoba in primerjanje

Samopodoba opisuje posameznikovo subjektivno oceno o lastni vrednosti, ki jo gradijo komponente, kot so samozavest, občutek varnosti, identiteta, občutek pripadnosti in občutek kompetentnosti. Oblikujemo jo preko socializacije v interakciji z…

Continue Reading Samopodoba in primerjanje