Prostovoljstvo

Družbeno koristna in brezplačna aktivnost, je le ena od opredelitev prostovoljnega dela. Drugi istopomenski izraz za tovrstno delo je volonterstvo. Do prostovoljnega dela imamo lahko ljudje različen odnos. Nekateri redko…

Continue Reading Prostovoljstvo

Vstop v svet odraslosti

Prehod mladih iz procesa izobraževanja na trg dela, predstavlja pomemben mejnik v življenju. To obdobje lahko posamezniku povzroča tudi veliko stresa, ki je ponavadi povezan s težavo pri iskanju zaposlitve,…

Continue Reading Vstop v svet odraslosti

Lastna vrednost

Lastna vrednost je del človeške osebnosti, ki določa našo osebno vrednost in pomembnost. To je področje našega mišljenja, ki ocenjuje naše vedenje, videz, občutke, misli in sposobnosti. Lastna vrednost ne…

Continue Reading Lastna vrednost

Konec

Konec