Motnje hranjenja

O motnjah hranjenja govorimo, kadar pride do spremenjenega odnosa, ki ga imamo do hrane in našega telesa. Misli posameznika, ki trpi za motnjo hranjena so navadno okupirane s takšnimi ali…

Continue Reading Motnje hranjenja

Samopodoba in primerjanje

Samopodoba opisuje posameznikovo subjektivno oceno o lastni vrednosti, ki jo gradijo komponente, kot so samozavest, občutek varnosti, identiteta, občutek pripadnosti in občutek kompetentnosti. Oblikujemo jo preko socializacije v interakciji z…

Continue Reading Samopodoba in primerjanje

Obrambni mehanizmi

Obrambni mehanizmi so nezavedni psihološki mehanizmi, ki nam pomagajo zmanjšati občutek tesnobnosti ob nesprejemljivih ali potencialno škodljivih dražljajih, ki so lahko tudi nam lastni. Sem sodijo vse psihološke strategije, ki…

Continue Reading Obrambni mehanizmi