Intimnost

Intimnost pomeni »najgloblja notranjost« in izhaja iz latinske besede »inter« oziroma slovensko »znotraj«. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika za besedo intimnost najdemo dve definiciji. Prva definira intimnost, kot lastnost ali značilnost nečesa ali nekoga (npr. »medsebojna človeška intimnost«), druga pa intimnost razlaga, kot vedenje, ki je značilno za nek intimen odnos med dvema osebama (npr. »biti intimen z drugim«). Intimnost lahko razumemo v različnih kontekstih, v splošnem pa jo definirajo kot (psihično in/ali fizično) bližino med dvema osebama.

Intimnost največkrat povezujemo s spolnostjo in partnerskim odnosom, pogosto pa pozabimo, da je intimnost precej več, kot le to. Intimnost je sicer res sestavni del zdravega in ljubečega partnerskega odnosa, vendar se pojavlja tudi v drugih pomembnih odnosih, kot na primer v prijateljskih in družinskih. Vsem ljudem nam je skupna želja po intimnih, zadovoljujočih odnosih, v katerih bomo lahko uspešno zadovoljevali svoje potrebe. A da lahko to dosežemo, moramo osebo spustiti zelo blizu, s čimer tvegamo, da bomo lahko tudi ranjeni, razočarani in prizadeti. Ta strah je normalen in je del vsakega intimnega odnosa. Ravno zaradi tega strahu pred morebitno bolečino, nekateri ljudje raje vzpostavljajo bežne, površinske odnose, kar pa jim preprečuje, da bi v življenju boljše spoznali sebe in pravo intimnost.

Zmožnost za vzpostavljanje intimnih odnosov, se prične razvijati tekom našega odraščanja, z začetki v zgodnjem otroštvu, ko vzpostavljamo prve odnose v svoji primarni družini ter kasneje v pomembnih vrstniških odnosih. Na podlagi zgodnjih izkušenj tako oblikujemo t.i. »stil navezanosti«, ki vpliva na to, kakšne odnose bomo iskali in vzpostavljali z drugimi. Če smo imeli v otroštvu pozitivne odnosne izkušnje in smo se počutili ljubljeni in varni, bomo lažje razvili varno navezanost, hkrati pa bomo v odnosih z drugimi tudi lažje vzpostavljali varno intimnost. Večina avtorjev verjame, da se vsaka oseba giba na kontinuumu različnih stilov navezanosti. Na naš stil navezanosti do druge osebe, ki bo v nekem odnosu prevladal, vplivajo namreč tudi kasnejše življenjske izkušnje, ne le otroštvo – veliko možnosti je, da bomo lahko, ko odrastemo, v nekem odnosu varno navezani, medtem ko bomo v nekem drugem odnosu nevarno navezani na drugo osebo. 

Intimnost sestavlja več različnih odnosnih komponent, kot so odprtost, poštenost, razkrivanje, toplina, zaščita, vzajemnost, čustveno prilagajanje in podobno. V intimnem odnosu, je ključno zaupanje, saj z drugo osebo delimo svoj notranji svet in tako gradimo odnos. Pri tem je ključna čustvena intimnost, doživeta znotraj medosebnega odnosa, ki se nanaša na bližino, povezanost, samorazkrivanje, toplino in naklonjenost.

Poleg čustvene intimnosti poznamo tudi druge oblike intimnosti, ki so prav tako del intimnega odnosa. Ena izmed njih je intelektualna intimnost, ki se nanaša na potrebo po komunikaciji in medsebojni delitvi prepričanj. Spolna intimnost vključuje komunikacijo o spolnih fantazijah, občutjih, željah, skupno doživljanje erotičnih izkušenj, telesne dotike in spolne odnose. Poleg spolne intimnosti poznamo tudi fizično (ne seksualno) intimnost, kjer gre za fizično bližino in telesni stik s partnerjem, kot je na primer objem, držanje za roke in ostali ne seksualni dotiki. V intimnem odnosu si delimo tudi duhovno intimnost, kjer delimo svoja religiozna prepričanja, prepričanja o bivanjskem, življenjskem smislu in podobno. Poznamo tudi estetsko intimnost, katera vključuje željo po delitvi zaznav, prepričanj in izkušenj, ki jih doživljamo kot lepa, navdihujoča, kot je na primer glasba, poezija, literatura in vse ostale oblike umetnosti. Socialna in rekreativna intimnost pa povzema skupna doživetja, vse prijetne dejavnosti, ki si jih v intimnem odnosu osebi (npr. partnerja) delita, kot na primer vsakodnevni pogovori, skupni obroki, športne aktivnosti, skupni hobiji, dopust ipd.

Iz vsega opisanega vidimo, da je intimnost zelo širok pojem, ki krepi in bogati naše odnose z drugimi. Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da intimnost v odnosih ni samoumevna, zato je zelo pomembno, da jo negujemo in na ta način ohranjamo. S spoznavanjem samega sebe lahko poglabljamo našo zmožnost intimnosti in posledično tudi odnose z drugimi, kar viša naše zadovoljstvo v odnosih in kvaliteto našega (so)bivanja z drugimi in samega s sabo.

150 150 (Za)upam si