Osrednja nit delovanja Škatlice je trajnost. Stremimo k trajnostnim skupnostim – takim, ki so opolnomočene, da poskrbijo zase, za posameznike znotraj njih ter za svet okoli njih.

Opolnomočenje posameznika

Raziskujemo načine in metode dela z ranljivimi skupinami in poglobljeno delo na sebi. Verjamemo, da je lahko svet dober, le če smo dobri tudi posamezniki. Področja, ki nas še zlasti zanimajo in se nam zdijo uspešna pri opolnomočenju posameznika, so psihološko svetovanje, psihoterapija ter učenje s pomočjo živali (konjev).

Opolnomočenje skupnosti

Skupnostno delo posameznika poveže v celoto z drugimi ljudmi in mu da občutek, da je del nečesa večjega. Zanimajo nas participativne metode vključevanja, kot so zmajevo sanjanje, iskanje in nudenje občutka zatočišča oziroma varnosti, permakultura in druge.

Opolnomočenje družbe

Aristotel pravi, da je človek po naravi politična žival; z udejstvovanjem v družbenem in političnem življenju tako izpolnjuje svojo bit. V formalnem izobraževanju mladih so te teme le redko prisotne, zato se nam zdi še zlasti pomembno, da z mladimi raziskujemo pojme družbene odgovornosti, medijske pismenosti, aktivizma in druge ter jih opolnomočimo za participacijo, konstruktivno komuniciranje in solidarnost. Raziskujemo tudi metode, kot so aktivistična umetnost, proaktivna kavarna in pedagogika zatiranih.