Osrednja nit delovanja Škatlice je trajnost. Stremimo k trajnostnim skupnostim – takim, ki so opolnomočene, da poskrbijo zase, za posameznike znotraj njih, ter za svet okoli njih.

Opolnomočenje posameznika

Raziskujemo načine in metode dela z ranljivimi skupinami in poglobljeno delo na sebi. Verjamemo, da je lahko svet v redu le, če je v redu posameznik. Področja, ki nas še zlasti zanimajo in se nam zdijo uspešna pri opolnomočenju posameznika, so psihoterapija ter učenje s pomočjo živali (konj).

Opolnomočenje skupnosti

Skupnostno delo posameznika poveže v celoto z drugimi ljudmi in mu da občutek, da je del nečesa večjega. Zanimajo nas participativne metode vključevanja, kot so zmajevo sanjanje, iskanje in nudenje občutka zatočišča oziroma varnosti, permakultura, itd.

Opolnomočenje družbe

Aristotel pravi, da je človek po naravi politična žival; z udejstvovanjem v družbenem in političnem življenju tako izpolnjuje svojo bit. Vendar pa se v formalnem izobraževanju mladih te teme le redko pojavljajo, zato se nam zdi še zlasti pomembno, da z mladimi raziskujemo pojme družbene odgovornosti, medijske pismenosti, aktivizma, itd, ter jih opolnomočimo za participacijo, konstruktivno komuniciranje, solidarnost. Raziskujemo tudi metode, kot so aktivistična umetnost, proaktivna kavarna in pedagogika zatiranih.