Smo mladinske trenerke, facilitatorke, izkušnje imamo z načrtovanjem, implementacijo in evalvacijo raznovrstnih projektov ter njihovo prijavo, rade izvajamo delavnice z mladimi na družbeno angažirane teme in podpiramo ideje in projekte pri njihovi izvedbi.