Kaj pričakujem od prihodnosti?

Kadar se zapletemo v krog negativnih misli, težkih občutkov in ne vidimo izhoda, si ne znamo zamisliti, da se bomo kdaj počutili drugače. Načrtovanje za prihodnost nas preusmeri iz vsakodnevnih izzivov, da na svet pogledamo iz drugačne perspektive. S tem na doživljanje pogledamo iz drugačnega zornega kota, ga poskušamo osmisliti in postaviti v kontekst. Doživljanje trenutne situacije kot zelo težke in nepremostljive lahko nekoliko izgubi težo, ko pogledamo širšo sliko. 

Razmišljanje o prihodnosti in načrtovanje svoje prihodnosti nas napolni z občutki upanja, optimizma, nas motivira k aktivnosti in osmisli naše življenje. Raziskovanje naših talentov in spretnosti spodbuja ustvarjalnost, kreativnost in inovativnost. Spoznanja o tem kaj vse zmoremo ter katere pozitivne karakteristike gradijo našo osebnost, v nas spodbudijo prijetne občutke zadovoljstva, uspešnosti, smotrnosti in sreče. Preko teh mehanizmov okrepimo odpornost na stres in se z njim lažje spoprijemamo. 

Da smo pri doseganju ciljev uspešnejši, moramo znati postaviti dober cilj. Pri tem lahko sledimo SMART modelu. Akronima je sestavljen iz začetnih črk angleških izrazov, ki opisujejo lastnosti dobro zastavljenega cilja. Izbrani cilj mora biti specifičen, merljiv, dosegljiv, relevanten ter omejen s časom. Pri določevanju, ali postavljen cilj sledi SMART modelu, lahko odgovorimo na naslednja vprašanja: 

 • Kaj specifično si želim doseči? 
 • Kako vem, da sem zadan cilj dosegel_la?
 • Ali je cilj v okviru mojih zmogljivosti in zmožnosti?
 • Kako doseg cilja vpliva name in druge?
 • Kdaj bo cilj odsežen?

Proces doseganja zadanega cilja nam lahko olajša naslednjih 5 korakov.

 1. Postavi si končni cilj.
 2. Na podlagi končnega cilja določi več manjših ciljev ali korakov, ki ti bodo pomagali pri dosegu končnega cilja.
 3. Določi, ali so vsi zastavljeni cilji dosegljivi.
 4. Preveri, ali so vsi zastavljeni cilji realistični, glede na tvoje časovne, finačne in ostale zmožnosti.
 5. Vsem zastavljenim ciljem določi čas, ko bodo doseženi.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj vprašanj, ki lahko olajšajo proces razmišljanja in načrtovanja za prihodnost. 

 • Kaj so moje vrednote?
 • Kaj bi počel_a v življenju, če ne bi bilo ovir?
 • Katere so moje veščine, močna področja ter karakterne prednosti?
 • Katere moje veščine so lahko v pomoč pri reševanju družbenih problemov?
 • Zakaj mi je določen cilj pomemben in zakaj ga želim doseči?

Z osredotočenostjo na pozitivne karakteristike, pomembne vrednote in cilje prepoznamo, kaj nam je v življenju pomembno in svoje življenje osmislimo. Vse to pripomore k uspešnejšemu spopadanju z vsakodnevnimi izzivi, ker so misli ciljno naravnane in usmerjene v prihodnost. Pomisli na primer na čas, ko ti je težko opravljati domače naloge in pripravljati seminarje. Ker je tvoj cilj dokončati šolo in opravljati poklic za katerega se učiš, se pogled na trenutno situacijo spremeni – lažje najdeš motivacijo za opravljanje vsakodnevnih nalog ter v tem najdeš smisel. 

Pri načrtovanju prihodnosti in doseganju zadanih ciljev ti lahko pomaga to, da: 

 • zapišeš vse svoje cilje in jih kategoriziraš (npr. cilji povezani s kariero, prijatelji, družino, osebni cilji itd.) in jim določiš časovni okvir (npr. dnevni, tedenski, mesečni, letni, večletni cilji);
 • izdelaš vizijsko tablo (angl. vision board), na kateri zapišeš, narišeč, prilepiš vse, kar je povezano s cilji, ki jih želiš uresničiti;
 • pripraviš seznam izzivov, ki jih želiš opraviti v življenju (angl. bucket list);
 • prakticiraš vizualizacijo, v kateri si predatavljaš, kako dosežeš cilje ter
 • prakticiraš afirmacije, ki ti lahko pomagajo pri uresničitvi in dosegu ciljev. 
150 150 (Za)upam si