Kontakti pomoči

V stiski težko najdemo ali vidimo izhod iz nje, pa vendar ta zagotovo obstaja. V Sloveniji je teh virov pomoči kar veliko, spodaj so zloženi na kup kontakti strokovnih ustanov, zavodov ali posameznikov. Zaupaj si!

(Za)upam si! ime je nastalo iz dveh besed, zaupam in upam. Zaupam si se nanaša na posameznikovo vero vase, v svoje zmožnosti, sposobnosti ter zaupanje v lastne občutke, instinkte in druge zaznave. Upam si naša ekipa razume kot lastno moč in pogum, da si drznemo poskrbeti zase tako, da poiščemo ustrezno pomoč, ko se ne počutimo dobro v svoji koži. 

Pomoč lahko poiščemo tudi pri osebah, ki so nam blizu in se jim lahko zaupamo. Vendar pozor! Ko je težava tako velika, da zelo vpliva na naše delovanje v vsakodnevnih aktivnostih, socialnih interakcijah in opravljanju obveznosti moramo poiskati strokovno pomoč psihologa, psihoterapevta, kliničnega psihologa ali psihiatra, saj nam bližnji ne bodo zmogli ustrezno pomagati. 

Kontakti pomoči:

 • 116 123: Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h/dan)
 • 116 111: TOM telefon otrok in mladostnikov (12h-20h)
 • 01 520 99 00: Klic v duševni stiski (19h-7h)
 • 01 544 35 13: SOS telefon, za ženske in otroke – žrtve nasilja (ob delavnikih 12h-22h, vsak dan od 18h-22h)
 • 031 233 211: Ženska svetovalnica – krizni center (24h/dan)
 • 01 43 44 822 in 031 770 120: Društvo za nenasilno komunikacijo Ljubljana (vsak delovnik 8h-20h)
 • 05 63 93 170 in 031 546 098: Društvo za nenasilno komunikacijo Koper (vsak delovnik 8h-20h)
 • 01 234 97 83: Zaupni telefon zate Ljubljana

Spletni portali

Kako poiskati psihologe in psihoterapevte? 

 1. Psihološko svetovanje ali psihoterapija v živo
 • V iskalnik (na primer Google) vpiši psihološko svetovanje ali psihoterapija in dodaj kraj v Sloveniji, v katerem živiš oziroma tistega, ki ti je najbolj blizu
 • Vzemi si nekaj časa in si oglej spletne strani različnih psihologov in psihoterapevtov
 • Bodi pozorna_en na izobrazbo strokovnjakov in dodatna izobraževanja
  • Psihologi, ki opravljajo psihološko svetovanje: zaključena vsaj 7. stopnja izobrazbe s področja psihologije
  • Psihoterapevti: zaključena vsaj 7. stopnja izobrazbe s kateregakoli področja in specializacija (zaključena – naziv psihoterapevt ali v teku – naziv specializant) iz psihoterapevtskega pristopa, ki je odobrena s strani EAP (Evropska zveza za psihoterapijo)
 • Pozorna_en bodi na to, ali ti je strokovnjak prijeten in ali si želiš stopiti v stik z njim. Ko bo tvoj odgovor “Ja”, te čaka uvodni pogovor s storkovnjakom, kjer v živo še enkrat preveri, ali z njim lahko začutiš povezavo – to je najpomembnejši del vsake obravnave!
 1. Psihološko svetovanje ali psihoterapija preko spleta
 • V iskalnik (na primer Google) vpiši psihološko svetovanje ali psihoterapija preko spleta
 • Vsi ostali koraki so enaki, kot pri iskanju strokovne pomoči v živo
 • NE POZABI: V sklopu (Za)upam si! izvajamo brezplačno spletno psihološko svetovanje za mlade (kontakt: [email protected])

Če imaš kakršnokoli vprašanje, glede iskanja pomagajočih, se lahko obrneš na nas! Lahko ti pomagamo poiskati ambulante, društva in zavode, kjer boš našel strokovnjaka zase. 

Centri za pomoč žrtvam nasilja in osebam, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju

V nadaljevanju navajmo seznam centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov, centrov za duševno zdravje odraslih, kriznih centrov za otroke in mladostnike, kriznih centrov za odrasle, varnih hiš in materinskih domov po regijah.

Legenda kratic: 

CDZ: center za duševno zdravje

CDZO: center za duševno zdravje za odrasle

CDZOM: center za duševno zdravje za otroke in mladostnike

KCM: krizni center za otroke in mladostnike

KCO: krizni center za odrasle

MD: materinski dom

VH: varna hiša

KOROŠKA:

KCM: Slovenj Gradec (CSD Koroška); 02 885 01 11, 041 962 029; [email protected]

CDZOM: Ravne na Koroškem; 02 870 52 43; [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

CDZO: Ravne na Koroškem; 02 870 52 43; [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 

POMURSKA: 

KCM: Murska Sobota (CSD Pomurje); 02 534 85 82; [email protected]

VH: Zavetišče za ženske in otroke nasilja, Društvo varnega zavetja Ljutomer; 02 584 83 90; [email protected]

MD: Pomurska (Škofijska Karitas Murska Sobota); 031 522 685; [email protected]

CDZOM: Murska Sobota: 02 620 84 16 (ambulantna obravnava), 030 641 500, 02 534 13 91 (skupnostna obravnava); [email protected]

CDZO: Murska Sobota; 02 620 84 16; [email protected]

PODRAVSKA: 

KCM: Maribor (CSD Maribor); 02 250 26 60, 051 324 21; [email protected]

KCO: Maribor (CSD Maribor); 02 250 66 00, 031 776 102; [email protected]

VH: Maribor (CSD Maribor); 02 480 11 86; [email protected]

MD: Maribor (CSD Maribor); 02 623 25 52, 02 623 25 26, 051 260 159; [email protected]

CDZOM: Ormož; 02 741 07 00; [email protected]

CDZO Ormož; 02 741 07 10; [email protected] 

CDZOM: Ptuj; 02 787 14 90; [email protected]

CDZO: Ptuj; 02 787 14 80, 02 787 14 73 (skupnostna obravnava); [email protected], [email protected] (skupnostna obravnava) 

SAVINJSKA: 

KCM: Celje (CSD Celje); 03 493 05 30, 031 576 150; [email protected]

VH: Društvo regionalna varna hiša (Celje); 03 492 63 57; [email protected]

MD: Celje (JZ Socio); 03 492 10 14; [email protected]

MD: Mozirje in Žalec (Škofijska Karitas Maribor); 03 583 15 30; [email protected]

CDZOM: Celje; 03 543 43 23; [email protected]

CDZO: Celje; 03 543 44 45; [email protected] 

CDZOM: Velenje; 03 899 55 63, 03 899 55 02; [email protected]

CDZO: Velenje; 03 899 54 67, 03 899 56 08 (skupnostna obravnava); [email protected], [email protected] (skupnostna obravnava)  

ZASAVSKA:

CDZOM: Trbovlje; 030 604 473; [email protected]

CDZO: Trbovlje; 03 562 41 34; [email protected] 

POSAVSKA:

KCM: Krško (CSD Posavje); 07 490 51 77, 051 611 940; [email protected]

VH: Pepcin dom (CSD Krško); 07 499 20 00, 051 387 810; [email protected]

CDZO: Sevnica; 07 816 15 67 (ambulantna obravnava), 07 816 15 55 (skupnostna obravnava); [email protected]

JUGOVZHODNA:

VH: Novo mesto, Društvo življenje brez nasilja in krivic za podporo žrtvam kaznivih dejanj; 073 326 895, 031 393 614

CDZO: Kočevje; 01 893 90 42, 040 591 511; [email protected] 

GORENJSKA: 

KCM Kresnička (CSD Gorenjska); 040 436 531; [email protected]

VH: Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja (Kranj); 051 200 083; [email protected]

MD: Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja; 05 994 30 19; 031 688 805; [email protected]

OSREDNJESLOVENSKA: 

KCM: Ljubljana (CSD Ljubljana); 01 236 12 22, 041 419 121; [email protected]

VH: Zavetišče SOS telefon Ljubljana (Društvo SOS telefon); 080 11 55; [email protected]

VH: Društvo ženska svetovalnica (Ljubljana); 01 251 16 02, 040 260 656, 031 233 211; [email protected]

VH: Društvo za nenasilno komunikacijo – Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja (Ljubljana); 031 736 726; [email protected]

MD: Ljubljana (CSD Ljubljana); 01 283 37 45, 051 422 024; [email protected]

MD: Škofljica in Ljubljana (Zavod Pelikan Karitas); 01 366 77 21; [email protected]

CDZ (O in OM): Bežigrad (Ljubljana); 01 300 33 34

CDZ (O in OM): Center (Ljubljana); 01 472 38 26

CDZ (O in OM): Moste (Ljubljana); 01 584 42 44

CDZ (O in OM): Šiška (Ljubljana); 01 581 52 20

CDZ (O in OM): Vič (Ljubljana); 01 200 45 96

CDZOM: Brezovica; 08 20 15 084; [email protected]

GORIŠKA:

KCM: 10-ka, (CSD Severna Primorska); 08 20 52 460, 051 635 115; [email protected]

MD: Solkan (Zavod Karitas Samarijan); 05 330 02 34

MD: Šempeter (Zavod Karitas Samarijan); 05 997 20 52; [email protected]

CDZOM: Nova Gorica; 05 338 33 09; [email protected]

CDZO: Nova Gorica; 05 338 32 69; [email protected] 

OBALNO-KRAŠKA:

KCM: Marelična hiša (CSD Južna Primorska); 05 663 45 99, 041 303 203; [email protected]

KCO: Južna Primorska (CSD Južna Primorska); 05 903 95 90, 040 303 669; [email protected]

VH: Regijska varna hiša Kras (CSD Sežana); 056 202 442, 070 754 530; [email protected]

PRIMORSKO-NOTRNAJSKA: 

MD: Postojna (Talita Kum); 05 620 24 00; [email protected]

CDZOM: Postojna; 05 700 04 40; [email protected]

150 150 (Za)upam si