Ljubosumje

“Jealousy in romance is like salt in food. A little can enhance the savor, but too much can spoil the pleasure and, under certain circumstances, can be life-threatening”
― Maya Angelou

Lahko rečemo, da je ljubosumje »zimzelena« tema v literaturi, gledališču, operi in filmu oziroma umetnosti na splošno, nenazadnje pa tudi v črni kroniki in ga je lahko, kot pravi Maya Angelou, smrtno nevarno občutiti.

Angleški izraz za ljubosumje (ang. jealousy) izhaja iz latinske besede zelus, ki pomeni strast, medtem ko je slovenski izraz sestavljen iz besed ljubezen in sumničavost. Ljubosumje spada med tako imenovana sestavljena čustva. Predvsem se v njem prepletajo jeza, strah, dvom, sumničavosti in navadno tudi zavist.  Razvijati se prične v približno drugem letu malčkovega življenja in med drugim sovpada z razvojem besed jaz in moje ter s prepoznavanjem lastne podobe v ogledalu. 

Kadar čutimo ljubosumje, zamerimo neki tretji osebi, ker se nam zdi, da nam jemlje (ali je verjetno, da nam bo odvzela) naklonjenost ljubljene osebe. Pri ljubosumju se pojavi trikotnik družbenih odnosov med tremi posamezniki: (1) tistim, ki je ljubosumen, (2) osebo, s katerim ima ljubosumni posameznik odnos ali si ga želi imeti, in (3) tekmecem, ki ta odnos ogroža. Navadno mislimo, da lahko ljubosumje občutijo samo osebe v romantičnem odnosu, vendar se lahko pojavi v vsakem pomembnem odnosu – s starši, prijateljicami in prijatelji in z drugimi nam pomembnimi osebami. 

Kaj narediti, ko se počutimo ljubosumno?

Občutje ljubosumja je povsem normalno, z njim se namreč vsi srečamo velikokrat v življenju. Do problema pride, ko vodi v  destruktivno vedenje, kar odnose z drugimi poslabša. Eden izmed glavnih načinov, ki nam pomaga soočiti se z občutki ljubosumja, je iskren in odprt pogovor, tako z nam ljubo osebo kot z osebo, na katero smo ljubosumni. 

Še eden izmed načinov, ki nam lahko pomaga predelati ljubosumje pa je v nadaljevanju opisan v šestih točkah. 

1. Prepoznavanje situacij, ki pripeljejo ali bi lahko pripeljale do občutkov ljubosumja

Kdaj občutite ljubosumje? Ali se vam ljubosumne misli najpogosteje pojavijo, ko imate slab dan? Napišite si seznam situacij, ki v vas sprožijo ljubosumje. 

2. Razmislek o mislih, ki spodbujajo občutke ljubosumja

Morda prepoznate vaše avtomatične misli in zaključke, do katerih vas te misli vodijo. 

3. Povezava čustev in misli

Pomembno je, da ozavestite, kaj izhaja iz avtomatičnih ter nefunkcionalnih misli, da jih nato lahko spremenite. Na primer: če sami sebi rečete “nisem ljubljen_a”, se ne boste počutili dobro. Poskusite si namesto tega reči “ljudje, ki mi veliko pomenijo, me imajo radi”. 

4. Izzivajte svoje misli in prepričanja

Če vaše ljubosumje vzdržujejo vaša prepričanja, je čas, da jih spremenite. Poskusite na situacijo pogledati iz zornega kota vaše ljubljene osebe.

5. Ustavite ljubosumno vedenje

Poskusite se do ljubljene osebe vesti, tako, da je ne poskušate nadzorovati. Morda lahko začnete s tem, da se z globokim dihanjem umirite, ko želite osebo nečesa obtožiti in se nato z njo poskušate pogovoriti na miren način (isti ali naslednji dan).  

6. Temeljna vprašanja glede odnosa

Kako se je vaš odnos tako spremenil? Se v odnosu morda počutite manjvrednega_o? Si želite da bi vam oseba posvetila več pozornosti? Tudi to so stvari o katerih se je pomembno pogovoriti z ljubljeno osebo. 

150 150 (Za)upam si