Posvet: Kje si, Ministrstvo za duševno zdravje?

Mladinski svet Slovenije in Zavod Škatlica v Kopru organizirata posvet mladih z naslovom “Kje si, Ministrstvo za duševno zdravje?”. Dogodek po potekal v živo v Centru mladih Koper v ponedeljek, 4. aprila, med 17. in 19. uro.

Zaradi lažjega načrtovanja dogodka vas prosimo, da se prijavite tukaj. Prijave so odprte do 3. aprila.

Z dogodkom želimo okrepiti in spodbuditi diskusijo na temo vzpostavljanja ustreznih sistemskih sprememb na področju duševnega zdravja, kot jih vidimo mladi. Opozoriti želimo na zaskrbljujoče stanje na področju preventivne dejavnosti glede krepitve duševnega zdravja in zagotavljanja ustrezne in kvalitetne pomoči za mlade v duševnih stiskah. 

Na posvetu bomo oblikovali predloge, kako bi izgledalo Ministrstvo za duševno zdravje in kaj bi bile njegove zadolžitve in aktivnosti. Na odločevalce in medije bomo naslovili akcijske načrte s konkretnimi predlogi za reševanje sistemskih težav na področju duševnega zdravja mladih. Akcijske načrte bomo naslovili na odločevalce na predvolilnih soočenjih mladih državnozborskih kandidatov v Centru mladih Koper 5. in 12. aprila in v odprtem pismu, ob koncu projekta pa bomo na njihovi podlagi oblikovali nacionalna priporočila za spremembe politik na področju duševnega zdravja. Mladi moramo postati aktivni deležnik pri oblikovanju politik, ki se tičejo nas, še posebej na področju duševnega zdravja, ki vpliva na kvaliteto našega celotnega življenja. Udeleženci bodo tako preko aktivnosti spoznali  osnove zagovorništva, formuliranja predlogov ter protokolov dela z odločevalci.

Dogodek se bo izvajal v sklopu projekta (Za)upam si, ki ga sofinancira program Erasmus+. Cilj projekta je predstaviti dialog mladih z odločevalci kot pomembno metodo za aktivno vključevanje mladih v procese oblikovanja politik ter številnim mladim ponuditi izkušnjo oblikovanja politik na nacionalnem nivoju, naslavljanja odločevalcev in krepitve svojih državljanskih kompetenc. Poleg tega želimo s projektom javno in neposredno opozarjati odločevalce na potrebne sistemske spremembe na področju duševnega zdravja mladih. Izsledki aktivnosti bodo predstavljeni mladim kandidatom za državnozborske volitve na predvolilnih soočenjih, s čimer si želimo doseči realizacijo predlaganih zakonodajnih sprememb, vključeni pa bodo tudi v odprto pismo politikom ob koncu projekta.

Zaradi lažjega načrtovanja dogodka vas prosimo, da se prijavite tukaj. Prijave so odprte do 3. aprila.

150 150 Sara Razbojnica