Čuječnost

Za trenutek svojo pozornost preusmerite na dogajanje znotraj vas… Opazite, katere misli so prisotne v tem trenutku in jih poskusite ubesediti. Sedaj pozornost preusmerite na zaznavanje čustev, ki se pojavijo… Priznajte si jih, ne glede na njihovo intenzivnost, morebitne neprijetnosti, napetosti… Za konec se osredotočite še na telesne občutke. Katere telesne zaznave uspete prepoznati? Potrdite vse občutke, ki pridejo v sedanjem trenutku… Globoko vdihnite in izdihnite… Zavedajte se svojega telesa, kot celote.

Če ste uspeli izpeljati kratko vajo opisano v uvodu, vam čestitam, saj ste s tem vsaj za nekaj trenutkov postali čuječi in se uspeli zavedati sedanjega trenutka in sebe v »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je veliko govora o tako imenovani »čuječnosti«. V nadaljevanju bomo na kratko predstavili, kaj čuječnost pravzaprav je ter na kakšen način nam lahko čuječnost (po)lepša in lajša bivanje v hitrem tempu vsakdana. 

Beseda »čuječnost«, oziroma v angleškem jeziku »mindfulness«, pomeni namerno posvečanje pozornosti v sedanjem trenutku, brez presojanja. Ko smo čuječi lažje prepoznavamo svoje misli, čustva, telesne zaznave in dogajanje okoli nas. Glavni gradniki čuječnosti so odnos, pozornost in namera.

Čuječni odnos je nepresojajoč, sprejemajoč, zaupen, potrpežljiv, radoveden in naklonjen odprtosti do sedanje izkušnje. Pomeni, da dopuščamo izkušnji, da je, kakršna je – tudi če je ta morebiti neprijetna in v nasprotju z našimi željami ali pričakovanji.

Pozornost, ki jo v čuječnosti vzpostavljamo je namerno usmerjena na naše doživljanje sedanjega trenutka. Pozornost lahko v neki situaciji usmerjamo na en vidik doživljanja (npr., kaj zaznavamo v telesu) ali pa jo razširimo na različne vidike doživljanja nekega trenutka (npr., kaj zaznava naše telo, kot celota). Z namernim usmerjanjem treniramo zmožnost nadzorovanja pozornosti, ki tako postaja vedno bolj izostrena in stabilna.

Namera čuječnostne prakse se lahko tekom časa spreminja, tako kot se spreminjajo naše življenjske okoliščine. Tako jo lahko v nekem trenutku uporabljamo, kot način sprostitve, lajšanja stresnih situacij, bolečin, tesnobe ipd., v drugih obdobjih življenja nam lahko čuječnost služi kot eden izmed načinov spoznavanja sebe, lastnega mišljenja in čustvovanja ali pa nam omogoča krepiti sočutje, empatijo in prijaznost do sebe in drugih.

Biti čuječ je sposobnost vsakega posameznika, seveda pa jo je, tako kot vsako drugo stvar, potrebno vaditi. Čuječnost lahko razvijamo preko formalnih vaj in neformalnih vaj. Prve se nanašajo na čuječnostne meditacije (na primer pregled telesa, minute za dihanje,…), neformalne vaje pa so vsakodnevne aktivnosti, ki jih opravljamo s čuječim zavedanjem (na primer umivanje zob, tuširanje, hoja po mestu,…).

Sedaj se verjetno sprašujete, kaj so prednosti in koristi čuječnosti? Čuječnost viša kvaliteto posameznikovega življenja, saj dolgoročno pripomore pri krepitvi notranje mirnosti in dobrega počutja, veča samovrednotenje ter pripomore pri lajšanju občutkov tesnobe, depresivnega razpoloženja in vsakodnevnega stresa.

Za konec z vami delimo citat, ki lepo povzame vrednost čuječnosti v vsakdanjem življenju:

»Čuječnost je preprosta, toda učinkovita pot, da ne ostanemo ujeti v stvareh in da ponovno pridemo v stik z lastno modrostjo ter življenjsko močjo.«

– Jon Kabat-Zinn

150 150 (Za)upam si