Uravnavanje (neprijetnih) čustev

Čustva usmerjajo naše vedenje in pozornost, opominjajo na spremembe v naši okolici in nas samih ter okolici sporočajo, da se spopadamo s stresorji. Doživljamo jih kot prijetna ali neprijetna. Vsi…

Continue Reading Uravnavanje (neprijetnih) čustev

Osebnost in osebnostne motnje

Vsi vemo, da smo si ljudje med seboj precej različni. Razlikujemo se v svojem vedenju, interesih, željah, načinu razmišljanja, čustvovanja in še v marsičem drugem. Skupek vsega naštetega sestavlja posameznikovo…

Continue Reading Osebnost in osebnostne motnje

Konec

Konec