Potrebe in zadovoljevanje potreb

Celotno človekovo delovanje temelji na strmenju k zadovoljitvi posameznih potreb. Lahko bi jih opisali tudi kot nekakšno silo, ki nas motivira, da živimo svoj potencial. Osnovne potrebe so skupne vsem ljudem. Ne glede na kulturno, družbeno ali ekonomsko okolje, v katerem se nahaja posameznik. V psihologiji se velikokrat govori o Maslowi hierarhiji potreb. Gre za psihološko teorijo, ki jo je predstavil Abraham Maslow in deli naše potrebe na  osnovne ali nižje (ki jih vsak izmed nas potrebuje za preživetje) ter višje (ki jih vsak izmed nas potrebuje za osebno rast in razvoj). Razdeljene so v hierarhijo, glede na njihovo pomembnost.  

V današnjem hitrem temu življenja imamo fiziološke potrebe sicer večinoma zadovoljene, a pogosto zanemarjamo temeljne psihološke potrebe, ki pa so ključne za naše zadovoljstvo in dobro počutje. Veliko duševnih stisk namreč izhaja iz predolgega nezadovoljevanja ene ali več temeljnih psiholoških potreb. Ko te potrebe niso zadovoljene daljše časovno obdobje, lahko vplivajo na razvoj anksioznosti, depresije ter raznih odvisnosti.

Kako najti svoje potrebe in kako jih zadovoljiti?

Najbolj osnoven način iskanja stika s svojimi potrebami je poslušanje svojega telesa. Predstavljajte si, da se počutite slabo, vendar ne veste, zakaj. Preden začnete razmišljati o tem, kaj spremeniti, se je l dobro osredotočiti na to, kako se počutite in kaj čutite. Poskusite postati pozorni in opazovati svoje duševno in fizično stanje. Prepoznavanje tega, kar se trenutno dogaja v vas, je prvi korak k ugotavljanju, kaj potrebujete.

Eden izmed načinov, ki morda lahko pomaga je tudi zapisovanje občutkov. Ko smo v stiku z našim počutjem in občutjem, vzamemo pisalo in list papirja ali telefon ter si zapišemo, kaj potrebujemo glede na trenutno počutje. Ideja za tem je, da sprejmemo vse zamisli, ki lebdijo naokoli v naši glavi in da se počutimo bližje svojim občutkom in potrebam.

Kadar opazimo, da naše potrebe niso zadovoljene in jih lahko zadovoljimo le v interakciji z drugimi, lahko poskusimo osebam okoli nas razložiti, kaj je tisto, kar potrebujemo. Takšen pogovor lahko začnemo tako, da izrazimo za kaj vse smo hvaležni v interakciji z drugimi. Osebam lahko povemo, kako cenimo njihov čas in trud, ter nato jasno izrazimo, kaj potrebujemo. Recimo, da pri osebi iščemo empatijo, ker smo razočarani nad svojim šefom, a nam oseba namesto tega samo podaja nasvete o tem, kaj narediti. V tem primeru lahko rečemo nekaj podobnega kot: »Cenim, da poskušaš rešiti moj problem in morda bom prišel do točke, ko te bom potreboval_a na takšen način. Toda trenutno ne gre toliko za to, da ne vem, kaj naj naredim, ampak potrebujem le nekoga, ki bo sočustvoval z mano in mi povedal, da razume, zakaj sem razočaran_a nad svojim šefom!«

Torej, začnite s hvaležnostjo, povejte, kako se počutite, nato pa spregovorite o tem, kar vam lahko pomaga, de se počutite boljše in kaj potrebujete v tistem trenutku. Sprva se vam mogoče ne bo zdelo lahko, a z vajo boste bolje prepoznali, delili in posledično zadovoljili svoje potrebe.

150 150 (Za)upam si