Kemične in nekemične odvisnosti

Odvisnost je bila včasih razumljena predvsem v povezavi z rednim uživanjem alkohola in/ali drugih substanc, pri čemer posameznik razvije določeno vedenjsko, duševno, kognitivno in fiziološko simptomatiko. Dandanes je ta opredelitev že precej zastarela, saj poznamo več oblik odvisnosti – kemične in nekemične oziroma vedenjske odvisnosti.

Kemična odvisnost se razvije ob rednem uživanju substanc, kot so nikotin, alkohol, inhalanti, prepovedane droge, zdravila in podobno. Nekemične ali vedenjske odvisnosti pa se nanašajo na razvoj različnih oblik vedenja, kot na primer igre na srečo, hazardiranje, deloholizem, zasvojenost s hrano, športom, spolnostjo in/ali pornografijo, z nakupovanjem, video igrami, internetom in podobno.

Odvisnost tako razumemo, kot kronično motnjo delovanja možganov (možganskega nagrajevalnega sistema in možganskih centrov, ki se povezujejo z motivacijo in spominom). Pri odvisnosti tako ne gre zgolj za telesno odvisnost, temveč za kompleksno vedenje, katerega oseba zelo težko opusti, saj v tem primeru razvije odtegnitveni sindrom. Do simptomov odtegnitvenega sindroma pride zaradi zmanjšanega odmerka ali popolne prekinitve uporabe določene substance, oziroma prekinitve določenega vedenja. Izrazitost simptomatike odtegnitvenega sindroma je odvisna od substance in/ali vedenja, ki je predmet zasvojenosti. 

Začetni pokazatelji odvisnosti se razlikujejo glede na posameznika in obliko odvisnosti, vseeno pa je pomembno, da smo pozorni na določene spremembe v vedenju. Pogosti pokazatelji odvisnosti so: pomanjkanje zanimanja za obstoječe hobije, zanemarjanje obveznosti (šola, služba ipd.), zanemarjanje medosebnih odnosov, povečana poraba denarja, itd.

Na nastanek odvisnosti vpliva več dejavnikov, pri čemer so ključni tako genetski dejavniki, družinsko okolje, travmatične izkušnje, vpliv družbe, osebnostne značilnosti posameznika, nenazadnje pa so pomembne tudi značilnosti snovi oziroma vedenja, s katerim je oseba zasvojena. Odvisnosti se pogosto povezujejo tudi s težavami v duševnem zdravju, pri čemer so v ospredju motnje razpoloženja (kot na primer depresija in anksioznost).

V zadnjem letu se je celotni svet soočal z novimi izzivi, katere je prinesel virus Covid-19. Zaradi vseh sprememb, negotovosti in kroničnih stresov, ki so bili prisotni v zadnjem letu, je slednje močno zaznamovalo celotno človeštvo. Veliko se je govorilo o »epidemiji duševnih motenj«, na drugi strani pa lahko govorimo tudi o »epidemiji odvisnosti«. Tako se je med mladimi močno povečala uporaba sintetičnih drog, med odraslimi pa predvsem uporaba kokaina in marihuane (povezava do prispevka Tednik: https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174778113?s=tv ).

Pri obravnavi odvisnosti je zelo pomemben celostni pristop – zgolj abstinenca posameznika od substance oziroma vedenja od katerega je odvisen, ni dovolj. Abstinenca je zgolj prvi korak, nadaljnje pa je pomembno, da posameznik zopet prične vzpostavljati življenjsko ravnovesje. Slednje lahko vzpostavi s pozitivnimi spremembami na pomembnih življenjskih področjih – telesno, duševno, socialno in duhovno, pri čemer so zelo v pomoč tudi različne oblike svetovanja in psihoterapije. V primeru opaženih težav, je zelo pomembno, da se obrnemo na organizacije in centre, ki so specializirani v zdravljenje odvisnosti. Na ta način bomo prejeli ustrezno strokovno pomoč in vso potrebno podporo.

V primeru, da prepoznate potrebo po pomoči pri zdravljenju kemičnih ali nekemičnih odvisnosti, vam prilagamo kratek seznam kontaktov strokovnih služb, na katere se lahko obrnete po pomoč.

a) Organizacije, ustanove, ki delujejo na področju kemičnih zasvojenosti:

– Lipa (Celje)

– Društvo projekt človek (Sprejemni centri: Ljubljana, Piran, Novo Mesto, Ravne na Koroškem, Ruše, Nova Gorica)

– Društvo Žarek Upanja (Ljubljana)

– DrogArt (Ljubljana)

– Društvo Stigma (Ljubljana)

– Društvo UP (Ljubljana)

– Inštitut Vir (Celje)

– Društvo za rehabilitacijo in preventivo Krma (Jesenice), pomoč pri zdravljenju odvisnosti od alkohola

– Društvo Pot (Ilirska Bistrica)

– Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam PO MOČ (Sežana)

– Društvo SVIT (Koper)

– Drevo življenja (Izola)

– Zavod Pelikan (Ljubljana)

– Labirint Kranj (Center za pomoč, terapijo, socialno rehabilitacijo in reintegracijo zasvojenih) in Katapult (stanovanjska skupina)

– Centri za socialno delo, po Sloveniji

– Zdravstveni domovi (Centri za zdravljenje zasvojenosti), po Sloveniji

b) Organizacije, ustanove, ki delujejo na področju nekemičnih, oz. vedenjskih zasvojenosti:

– Logout (Center za prekomerno uporabo interneta)

– Klinika za zdravljenje nekemičnih odvisnosti (ZD Nova Gorica)

– Centri za socialno delo

– Zdravstveni domovi, po Sloveniji

– Labirint Kranj (Center za pomoč, terapijo, socialno rehabilitacijo in reintegracijo zasvojenih) in Katapult (stanovanjska skupina)

Pri iskanju pomoči, se vedno lahko v prvi vrsti obrnete tudi na osebnega zdravnika in anonimne telefonske linije, kjer vas bodo nadaljnje ustrezno usmerili. Pri tem je pomembno poudariti, da je vsak vir pomoči boljši, kot noben. 

150 150 (Za)upam si