Pornografija v sodobnem času

Mladi in pornografija

Pornografija je prikazovanje spolnosti z namenom spolnega draženja. Pornografske vsebine najdemo v različnih oblikah, med drugim v obliki besedila, slike, fotografije in filmov. Potrošnja pornografije se je v zadnjih letih močno povečala, slednje pa pripisujemo povečani dostopnosti in anonimnosti, ki jo nudi internet.

Ameriške raziskave kažejo, da so fantje v povprečju stari 13, dekleta pa 14 let, ko prvič pridejo v stik s pornografijo. Pred 18. letom je pornografske vsebine na spletu videlo približno tri četrtine mladih. Britanski raziskovalci so leta 2016 prišli do podobnih ugotovitev in sicer sta približno dve tretjini 15-letnikov poročali, da so že prišli v stik s pornografijo.

V nasprotju z moškimi, žensk družba ne spodbuja, da bi masturbirale oziroma gledale pornografske filme. Ovire, s katerimi se na primer soočajo ob samozadovoljevanju, so precej višje, kot pri moških. Ženske se pogosto soočajo z občutki sramu, medtem ko moški od družbe že od zgodnje starosti dobivajo sporočila, da moški to pač počnejo. Fante se od malega uči, da so moški seksualna bitja, dekleta pa že od malega učimo, da morajo biti previdne, da jim noben »predator« ne bo ukradel nedolžnosti. Kljub temu, da so to zelo starinske podobe spolov, so še vedno zelo prisotne.

Pasti pornografije

Pornografija mladim ponuja veliko informacij in vizualnih dražljajev, ki lahko imajo zelo malo oziroma celo nič skupnega z realnim življenjem. Lahko prikazuje izkrivljeno podobo o tem, kaj si ženske in moški v spolnosti v resnici želijo, prav tako pa je lahko popačen tudi prikaz spolnih odnosov. Ta prikaz odnosa mladostnike sili v doseganje »idealov«, ki jih vidijo med gledanjem omenjenih vsebin. Mladi se morajo zavedati, da je pornografija le žanr, ki obstaja, in da tako kot v akcijskih filmih ali grozljivkah tudi v pornografiji ni vse tako kot v resničnem življenju. Tisto, kar vidimo v pornografskih vsebinah ni nujno prikaz resnične seksualnosti. Pomembno je omeniti, da pornografija zajema tudi pripravo in posebno skrb pred in po snemanju, česar gledalci ne vidimo.

Pogosta uporaba pornografije lahko povzroči spremembe v možganih, podobne tistim, ki jih povzroča odvisnost od alkohola in kokaina. Pomemben odnos obstaja tudi med pogosto uporabo pornografije in občutkom osamljenosti in depresijo. Druge psihološke posledice, povezane s pogosto uporabo pornografskega materiala vključujejo tudi razvoj nizke samopodobe. Odkrita je bila tudi povezava med gledanjem pornografskih vsebin in razvojem motenj hranjenja. Slednje so posledice telesne negotovosti, saj pri osebi povzročijo dvom o lastni privlačnosti. Oseba čuti, da ne uteleša tega, kar družba dojema kot privlačno.

Prikaz spolnih vlog in stereotipov v pornografiji

Pornografija je ogromna industrija in jo lahko enačimo z ostalimi industrijami, na primer filmsko, glasbeno, ali modno. V vseh teh industrijah imajo še vedno glavno besedo moški, ki so v preteklosti izkoriščali ženske, in povsod se je potrebno proti temu boriti. Poudariti je potrebno, da pornografska industrija ni slabša od katere koli druge industrije. Trditev, da se ženske v pornografiji izkorišča bolj kot kje drugje pa ni resnična.

V pornografiji so prikazani različni spolni in seksualni stereotipi, zavedati pa se moramo, da je vse, kar je izven konteksta, lahko problematično. Nekatere vsebine temeljijo na rasistični in seksistični pristranskosti, kar je nedvomno problematično in na kar moramo biti pozorni. Kljub temu pa je po drugi strani precej bolj problematična predstavitev spolnih vlog v romantičnih komedijah kot pa v pornografiji. Obstaja veliko BDSM pornografije, kjer je veliko žensk v podrejenem položaju, vendar to ni predstavitev ženskosti, saj podrejena vloga pri seksu na pomeni podrejenosti na splošno. Pri prikazu ljubezni in odnosov v romantičnih komedijah pa gre po drugi strani pogosto za to, da je moški agresiven in se bori za ljubezen ženske, ženska pa to interpretira kot romantično. Problem s pornografijo je torej naše pomanjkljivo razumevanje seksualnosti in tega, da gre pri BDSM-ju za sporazumno prakso, pri kateri so udeleženi odrasli, ki se strinjajo, da se bodo to igro igrali.

Vpliv pornografije na partnerski odnos

Pornografija ima na partnerski odnos tako negativne kot pozitivne vplive. Med najbolj izrazite negativne posledice pornografije prištevamo odvisnost in beg v nerealen svet, v katerem se uporabnik počuti zadovoljen in potešen. Težava lahko nastopi, ko pride do vrnitve v »realnost« oziroma oseba ni zmožna ločevati med realnostjo in nerealnostjo. Partner_ica postane nezanimiv_a in  neprivlačen_a, kar lahko vodi do vsakodnevnih sporov. Pornografski posnetki običajno prikazujejo spolne odnose brez zaščite ter z naključnimi partnerji, ženske pa so pogosto uporabljene kot spolni objekt, podrejene moškim.

Ni pa vsaka uporaba pornografije nujno slaba. Veliko parov namreč uporablja pornografijo za popestritev spolnega življenja. Pri tem jim pornografija omogoča vpogled v številne spolne prakse, prav tako pa predstavlja način pridobivanja informacij, povezanih z izboljšanjem kvalitete njihovega spolnega življenja. Na ta način lahko posameznik spozna, kaj mu najbolj ustreza in hkrati kaj ustreza njegovemu partnerju.

Zasvojenost s pornografijo

O zasvojenosti lahko govorimo, ko določeno vedenje preneha biti svobodna izbira in oseba to vedenje ponavlja kompulzivno. To pomeni, da se oseba »ujame« v ponavljajoče se obnašanje, ki se mu ne more upreti. Da lahko govorimo o zasvojenosti, mora biti izpolnjenih več kriterijev. En izmed glavnih kriterijev je nadaljevanje s škodljivim vedenjem kljub temu, da to vedenje prinaša negativne posledice.

Tako kot vse zasvojenosti je tudi zasvojenost s seksualnostjo velika težava. Ko oseba ponavlja določeno vedenje z namenom, da bi se soočala s svojimi neprijetnimi čustvi, pride do sprememb v delovanju možganov. Spremembe v možganih se kažejo predvsem v doživljanju ugodja, saj se zasvojena oseba brez izvajanja vedenja, ki jo je zasvojilo, ne počuti več prijetno. V tem primeru je za osebo ogledovanje pornografije postal način za reševanje stisk, zmanjševanje napetosti, anksioznosti in depresivnosti. Kot vse zasvojenosti je tudi zasvojenost s pornografijo lahko zdraviti, čeprav nekateri strokovnjaki menijo, da tako družba kot tudi stroka tega problema še vedno ne jemljejo dovolj resno.

Pozitivni vidiki pornografije

Pornografska industrija omogoča seks, ki nima nobene povezave z ljubeznijo ali odnosi. Še posebej za ženske je seks največkrat povezan z ljubeznijo, z nosečnostjo ali s preprečevanjem nosečnosti, pornografija pa je osvobojena vsega tega. Seks s tem ostane le seks.

Pornografija je omogočila, da so se ljudje bolje poučili o anatomiji in kako delujejo genitalije in druge erogene cone. Prav tako je pornografija »prostor«, kjer so lahko pripadniki skupnosti LGBTQIA+ videli prikaze svoje seksualnosti, saj je prikazovala več spolnih identitet in seksualnih usmerjenosti kot prevladujoči mediji. Marsikaj, kar družba cenzurira, lahko torej najdemo v pornografiji. Pozitivna plat pornografije je tudi to, da so v njej ženske predstavljene kot seksualna bitja, ki si seksa želijo in v njem uživajo.

Za konec…

Problem torej ni v sami pornografiji, temveč v tišini, molku in nepripravljenosti družbe, da dovoli odprt in iskren pogovor o seksu. Pomembno je, da se začnemo z mladimi o pornografiji zelo zgodaj pogovarjati, saj jim je v današnjih časih težko preprečiti, da bi se s slednjo srečali. Ko se z mladimi pogovarjamo o pornografiji, je najbolj pomembno ustvarjanje odprtega prostora, v katerem bodo imeli občutek, da se lahko pogovarjajo odkrito in brez sramu. Škoda, ki jo mladi lahko utrpijo, če vidijo prizore nasilnega seksa, ni niti približno tako velika, kot če tega mladega posameznika ljudje, na primer starši, kaznujejo ali mu vzbujajo občutke sramu.

150 150 (Za)upam si