Samoaktualizacija

Po vsej verjetnosti si že večkrat slišal_a za samoaktualizacijo. Gre za temeljno človekovo potrebo po uresničevanju lastnih potencialov in talentov. O njej je v svoji hierarhiji potreb pisal že znani ameriški psiholog Abraham Maslow in jo leta 1943 v svojem delu Teorija o človeški motivaciji umestil prav na vrh piramide človekovih potreb. 

Mnogi kriti sicer trdijo, da se Maslowova hierarhija potreb osredotoča na življenje zahodnih ljudstev našega sveta, zaradi česar so mnenja, da njegov model in koncept samoaktualizacije nista univerzalna, temveč odražata zgolj zahodne ideje o razvoju in samoizboljšanju. Če pogledamo malo širše, so podobne ideje, ki potekajo vzporedno s samoaktualizacijo, prisotne tudi v drugih kulturah – od Indijancev Blackfoot do vzhodnih kultur. V vzhodnih filozofijah na primer vsi domnevajo, da v vsaki osebi obstaja nagon po nekemu višjemu stanju. V taoizmu je cilj doseči enotnost z neznanim osnovnim načelom vesolja (t.i. “tao” ali pot), medtem ko je v zen budizmu cilj doseči razsvetljenje z razumevanjem praznine obstoja. V hierarhiji potreb ni nobene verske ali duhovne komponente prav tako ni razlage življenja, smrti ali narave vesolja, temveč samo narava človeške motivacije. Toda če odvzamemo nekatere bolj duhovne elemente, so končni cilji precej podobni.

Kaj pa samoatualizacija pomeni tebi? In kako jo doseči?

Obstaja nekaj vaj, ki pomagajo pri razmisleku o tej temi, kot na primer spodnja. 

Potrebovali boste: Stol za vse sodelujoče, pisalo in papir za zapiske in razmislek.

Prvi korak: Priznanje dosežkov

Začnite v udobnem sedečem položaju in si vzemite trenutek za uravnavanje dihanja s tremi globokimi, počasnimi vdihi in izdihi. Osredotočite se tako na vdih kot na izdih. Nato pomislite na osebni dosežek, ki ste ga morda nedavno dosegli, ne glede na to, kako velik ali majhen. Spomnite se na dosežek, ki vas je razveselil. Osredotočite se na podrobnosti dosežka.

Upoštevajte vse čute in zaznavo preko le-teh v danem dogodku. Nato se osredotočite na svoja specifična čustva. 

Vprašanja, ki ti lahko pomagajo: Kje sem bil_a? S kom sem bil_a? Kaj se je še dogajalo? Kaj sem videl_a okoli sebe? Kaj sem vohal_a? Sem mogoče celo kaj okušal_a? Kakšne zvoke sem lahko slišal_a? Kaj sem občutil_a v telesu in na koži neposredno pred, med in po dosežku? Kako sem se počutil_a pred, med in po dogodku?

Vzemite si trenutek in uživajte v podoživljanju teh čustev. Razmislite o vseh fizičnih občutkih, povezanih s trenutkom: izrazu vašega obraza, govorici telesa in neverbalnih priznanjih. Dovolite si, da se počutite popolnoma ponosni na izkušnjo in trenutek dosežka. Čestitajte si tiho ali naglas in ponovno potrdite svoj občutek dosežka.

Drugi korak: Razmislite o dosežku

Naslednji del vaje vključuje razmišljanje o celotni izkušnji in opomnitev, kako daleč ste prišli in kaj ste dosegli. To je lahko ključna iztočnica za premislek, kaj boste morda morali narediti, da nadaljujete svojo pot rasti k samoaktualizaciji.

Primeri vprašanj za razmislek lahko vključujejo:

  • Kakšen je bil občutek, ko sem si vzel_a čas in si priznal_a svoje dosežke?
  • Se zdaj počutim drugače glede svojih dosežkov? Kaj je tisto, kar je drugače?
  • Kaj mi je preprečilo, da bi si priznal_a svoje dosežke v preteklosti?
  • Kakšne spremembe lahko naredim v prihodnosti, da bi bil_a zmožen_na aktivno priznati svoje dosežke?