Obrambni mehanizmi

Obrambni mehanizmi so nezavedni psihološki mehanizmi, ki nam pomagajo zmanjšati občutek tesnobnosti ob nesprejemljivih ali potencialno škodljivih dražljajih, ki so lahko tudi nam lastni. Sem sodijo vse psihološke strategije, ki…

Continue Reading Obrambni mehanizmi

Medvrstniško in spletno nasilje

Kaj je medvrstniško nasilje? Pri medvrstniškem nasilju gre za nasilje, ki je lahko verbalno, psihično ali fizično. Medvrstniško nasilje vključuje neravnovesje moči med žrtvijo in nasilnežem, pri čimer se žrtev…

Continue Reading Medvrstniško in spletno nasilje

Vrste nasilja

Poznamo več vrst nasilja. Ne glede na vrsto nasilja je zelo pomembno, da ga prepoznamo, pomagamo osebi, če vidimo, da nekdo izvaja nasilje nad njo in poiščemo pomoč - tudi…

Continue Reading Vrste nasilja